Historie Tělovýchovné jednoty Sokol Velké Němčice

Tělovýchovná jednota Sokol ve Velkých Němčicích vznikla v roce 1920. Zatímní výbor se dne 24. dubna 1920 usnesl na založení samostatné jednoty. Požádal o zapůjčení 5. třídy místní školy, aby zde mohl vybudovat tělocvičnu a dohodl se na nutnosti zakoupit nové tělocvičné nářadí. Podle stanov zaslaných dne 30. dubna 1920 v patřičném množství kusů Zemské politické správě v Brně je účelem spolku povznesení tělesných a mravních sil v lidu českém. Za tímto účelem má spolek mimo jiné pěstovat tělesné cvičení všeho druhu, vyučovat mládež tělocviku, pořádat výlety, vycházky, zábavy, představení, přednášky, podporovat záslužné podniky národní. Členem se mohl stát každý po dosažení osmnáctého roku věku, v jednotě cvičili také žáci a dorostenci. Jednací řečí byla čeština a heslem: „Tužme se“. Ihned po vzniku čítal spolek 55 členů – 13 cvičících mužů, 16 cvičících žen, 16 přispívajících mužů a 10 přispívajících žen. Dne 30. května 1920 se na dvoře zámku pořádá za hojné účasti první sokolská besídka, z jejíhož zisku bylo zakoupeno plánované nové tělocvičné nářadí. Ze zápisu hospodáře vyplívá, že Sokol vlastnil hrazdu, bradla, dvě žíněnky a jeviště. 3. června 1920 se konala ustavující valná hromada, kde se přítomní jednomyslně usnesli na založení jednoty Sokol, byl zvolen starosta a celý výbor spolku. Hlavní činností organizace bylo pořádání vystoupení cvičení na nářadí, přednášky, vycházky a přátelské návštěvy v okolních jednotách. V roce 1921 byl založen divadelní odbor a tak spolek pořádá i divadelní vystoupení a zábavy. Sokol se také angažuje v politickém dění a podílí se na veřejném životě celé obce. Až do roku 1931 sdružuje pod sebou takřka veškeré sportovní dění v naší vesnici V roce 1930 se začíná dávat dohromady parta mladých nadšenců, jejichž hlavním zájmem se stává nový kolektivní sport fotbal. Po necelém půlroce se podaří sestavit první oficiální mužstvo hráčů a tak v dubnu 1931 může být na obecní pastvině v katastru Plácky na improvizovaném hřišti zahájen první slavnostní zápas v kopané v dějinách naší obce. Toto datum je považováno za oficiální vznik fotbalového klubu. Dne 27. března 1934 jsou předloženy zemskému úřadu v Brně stanovy a tak vznikl tentokrát ryze sportovní spolek, který jak vyplívá ze stanov, jež jsou nyní uloženy v mikulovském archivu: „ vznikl za účelem pěstovat sport a to football, atletiku, házenou, tenis, vodní sporty, box, voleyball, ping-pong, k účelu klubu slouží společná cvičení, výlety, pořádání veřejných závodů, odborné přednášky, pořádání zábav, divadel a slavností s oprávněním vybírání vstupného a udržování přátelských styků.“ Tak fungují oba spolky nezávisle na sobě až do roku 1941, období okupace, kdy je přípisem z 22. listopadu oznámeno, že na základě výnosu ministra vnitra Tělovýchovná jednota Sokol Velké Němčice zaniká a vymazává se ze spolkového katastru. Naproti tomu byly stanovy Sportovního klubu v roce 1940 odsouhlaseny téměř v původní podobě Okresním úřadem v Brně, oddělením v Židlochovicích a tento tak, jako jeden z mála mohl vykonávat svoji činnosti v těžké době II. světové války. A tak se stal fotbal v této nelehké době jedním z mála rozptýlení pro občany naší obce, který jim dával alespoň na chvíli zapomenout na útrapy války. V roce 1941 se podařilo Sportovnímu klubu získat pozemek na „Rajčurni“, dnešní Jízdárenské ulici a mohl zde vybudovat svoje první fotbalové hřiště. Až po skončení II. světové války a osvobození republiky obnovuje 15. prosince 1945 Tělovýchovná jednota Sokol svoji činnost, nemá však žádné spolkové místnosti a víceméně živoří. V roce 1948 se pak Sportovní klub a Tělovýchovná jednota Sokol sdružují do jediného spolku a od té doby působí jako jeden celek pod zkráceným názvem TJ Sokol Velké Němčice. Hlavní činností se stává hlavně fotbal, vedle něhož v určitých obdobích pracují i menší sporty, jako košíková, stolní tenis, šachy, cvičení žen a podobně.

Fotbal
Proto se nejprve zaměříme právě na fotbal, který je hlavním a zároveň největším sportovním oddílem, sdruženým pod TJ Sokol Velké Němčice. Navážeme na to něco málo, co už zde bylo o jeho historii řečeno a co se dochovalo v zápisech z kronik a ze vzpomínek pamětníků . V poválečném období se právě tento sport začíná rozvíjet velkým tempem. V sezoně 1952 – 1953 se fotbalisté probojovali dokonce do meziokresních soutěží, kde jim byli za soupeře v té době známé celky Zbrojovky, Králova Pole, Brněnských Ivanovic a další kvalitní družstva. Bohužel se nepodařilo dlouho udržet pohromadě celek výborných fotbalistů, přišli i finanční problémy, zhoršovaly se výsledky družstva, zápas končil často velkým „výpraskem“ a tak bylo mužstvo z této soutěže nakonec odvoláno. Protože staré hřiště přestalo stačit požadavkům na stálou soutěž, neboť hlavně v době žní zde stávaly mlátičky na obilí, stohy plev a slámy a nebylo možné hrát zápasy, začal se výbor ohlížet po novém pozemku, který by sloužil výhradně pro sportovní účely. To se podařilo v roce 1955 na pozemku v Panské zahradě a ihned se začalo s budováním nového hřiště, které po několika úpravách slouží svému účelu až do dnešních dní. V roce 1957 byla dokončena stavba kabin a TJ Sokol Velké Němčice se tak na tuto dobu zařadil ke klubům s nejmodernějším sportovním areálem. V těchto letech se začíná zakládat také družstvo dorostu a na začátku 60. let i družstvo žáků. Svoje soutěže hrají všechna družstva v nejnižších soutěžích, ale právě díky vzniku mládežnických týmů se úroveň začíná postupně zlepšovat. Hlavně z toho těží družstvo dospělých, kam už přicházejí hotový hráči a v sezoně 1967/68 se stává mužstvo mužů vítězem IV. třídy a postupuje do III. třídy. Tuto se daří držet až do sezony 1973/74, kdy dochází k opětovnému pádu do IV. třídy. Přesto se podaří vybudovat silný tým, který se v sezoně 1975/76 opět vrací jako vítěz IV. třídy opět do III. třídy. Dorostencům se podařilo v sezoně 1978/79 zvítězit ve III. třídě a tím vybojovat postup do okresního přeboru. Ve tomtéž roce se podařil stejný kousek i družstvu žáků a od sezony 1979/80 tak hrají v okresním přeboru dvě družstva žáků – mladší a starší. Pro velký počet hráčů dospělých je dne 23. března 1984 přihlášeno do soutěží nově vytvořené mužstvo mužů „B“, které je zařazeno do IV: třídy okresních soutěží. Nejvíce se daří zejména dorostu, který v sezoně 1984/85 vyhrál okresní přebor a postoupil do krajských soutěží. V sezoně 1987/88 sestupuje zpět do OP. Hned v následující sezoně 1988/89 se stávají muži „A“ vítězi III. třídy a postupují do OP a odstartovali nejúspěšnější období v historii fotbalu ve Velkých Němčicích. Na tento úspěch navazuje v další sezoně družstvo dorostu, které opět vyhrává okresní přebor a znovu postupuje do I. třídy krajských soutěží, v které hned v následující sezoně dokáže zvítězit a postoupit do župního přeboru. Mužstvo mužů „A“ v sezoně 1990/91 díky reorganizaci a umístění na 5. místě OP postupuje taktéž do I.B třídy krajských soutěží, družstvo mužů „B“ postupuje ze 4. místa do III. třídy okresních soutěží. V této době produkují družstva našeho klubu velmi dobrý fotbal a působení mužů „A“ v I.B třídě, mužů „B“ ve III. třídě, dorostu v župním přeboru a žákovských družstev v okresním přeboru je historicky nejúspěšnějším výsledkem kopané v našem klubu. Bohužel se na delší dobu nepodařilo navázat na tyto úspěchy a hlavně dorostenci nestačí na své soupeře a sestupují po jednom roce zpět do I. třídy , propad pokračuje a v sezoně 1992/93 padá dorost do OP. Podobné problémy zažívá omlazené družstvo mužů „A“ a tak v sezoně 1993/94 taktéž sestupuje do OP. Nedaří se stále u dorostu, který v sezoně 1995/96 dokonce sestupuje do III. třídy. Díky reorganizaci se ale v sezoně 1997/98 vrací do OP. Žákovská družstva v této době střídavě působí v OP a III. třídě, podle počtu přihlášených oddílů. V sezoně 2000/01 přihlašuje náš klub do soutěží družstvo základny. Toto se přes počáteční problémy stává postupem času velmi zdatným protivníkem pro okolní soupeře. Neradostná situace je u mužstev dospělých, nejprve se to projevuje u mužů „B“, kteří v sezoně 1999/2000 sestupují do IV: třídy a v sezoně 2005/06 je napodobuje družstvo mužů „A“ a padá do III. třídy. Výrazně lépe se daří dorosteneckému týmu, který v sezoně 2006/07 obsazuje 2. příčku a díky mimořádné nabídce postupuje do I. třídy krajských soutěží. Tam sice vydrží pouhý rok, ale zkušenosti získané v této soutěži jsou pro něho velkým přínosem. V důsledku slabých populačních ročníků se družstva žáků spojují s družstvy z Vranovic a hrají ve společném družstvo OP. Přes dobré výsledky se Vranovice po roce vzdávají účasti ve společném družstvu a tak se podaří domluvit s oddílem s Křepic a žákovská mužstva vstupují do sezony 2007/08 pod názvem Velké Němčice/Křepice. Tato družstva podávají výborné výkony a v sezoně 2008/09 vyhrávají okresní přebor a postupují do krajských soutěží. V sezoně 2009/10 dochází v kategorii mládeže, žáků a dorostu ke spojení oddílů z Velkých Němčic, Křepic, Nikolčic a Šitbořice a je vytvořeno společné družstvo mladších a starších žáků, kteří hrají i. třídu krajských soutěží pod hlavičkou Družstevník Nikolčice. Družstvo dorostu tvoří hráči Velkých Němčic, Křepic a Nikolčic, s tím, že družstvo dorostu „B“ hraje III. třídu a družstvo „A“ okresní přebor, který hned v této sezoně zcela suveréně vyhrává a postupuje také do krajských soutěží. Na sezonu 2010/11 se i v dorostenecké kategorii přidává družstvo Šitbořice, takže v současné době působí naše družstva v těchto soutěžích: Základna TJ Sokol Velké Němčice hraje okresní přebor starších základen, který v sezonách 2009/10 a 2010/11 dokázalo s přehledem vyhrát. Mladší a starší žáci působí pod názvem Družstevník Nikolčice v I. třídě krajských soutěží, svoje zápasy hraje na hřišti TJ Sokol Velké Němčice Dorost „B“ hraje pod názvem Sokol Křepice „B“ svoje zápasy v okresním přeboru na hřišti v Šitbořicích, dorost „A“ pod názvem Sokol Křepice „A“ hraje I. třídu krajských soutěží na hřišti Křepic – podzimní část a na hřišti TJ Sokol Velké Němčice – jarní část Muži „B“ hrají pod názvem TJ Sokol Velké Němčice „B“ ve IV. třídě okresních soutěží Muži „A“ hrají pod názvem TJ Sokol Velké Němčice ve III. třídě okresních soutěží.

Stolní tenis
Dalším sportem, který náš klub zaštiťuje je stolní tenis. Jeho historie začíná v roce 1972, kdy bylo založeno družstvo dospělých, které hrálo svoje zápasy v okresním přeboru a o rok později i družstvo žáků

Košíková
Oddíl košíkové má své počátky již v roce 1963, kdy v našem klubu krátkodobě fungovalo družstvo žáků. Družstvo mužů se dalo dohromady až 10. listopadu 1966. To hrálo svoje soutěže pouhé dvě sezony a bylo obnoveno až v roce 1975, když již rok před tím působilo v soutěžích družstvo dorostu. Zařazeno bylo do okresního přeboru. Od sezony 1983/84 se podařilo založit družstvo žáků, které bylo rovněž přihlášeno do okresního přeboru. V něm dokázalo v sezoně 1986/87 dokonce celkově zvítězit a vybojovat si tak titul přeborníka okresu, což je jeden z nejvýraznějších úspěchů oddílu. V lednu 1986 se do soutěží přihlásilo i družstvo žákyň. Po roční přestávce v sezoně 1989/90, kdy se družstvo mužů pro nedostatek hráčů nepřihlásilo do soutěží se v následujícím ročníku družstvo vrací a v sezoně 1992/93 dosahuje vůbec největšího úspěch ve své historii, když zvítězilo v okresním přeboru a postoupilo do Sdruženého oblastního přeboru. Také mladší dorost byl v soutěžním ročníku zařazen do oblastního přeboru - oblast Jižní Morava.

Šachy
Šachový oddíl pracoval velmi dobře po celé období 80.let minulého století. Tehdy místní šachisté hrávali pod hlavičkou místního zemědělského družstva. Neúnavným propagátorem této „královské hry“ byl především Václav Klimus ml. Družstvo mužů hrávalo po celé toto období okresní přebor I.třídy, který se tehdy hrál na osmi šachovnicích. Několikrát tomuto družstvu „utekl“ postup do krajských soutěží jen velmi těsně. Kromě dospělých byli do tohoto týmu postupně zapracováváni i nadějní mladší hráči ze šachového kroužku, který vedl právě V.Klimus. Ti se stejně jako jejich dospělý spoluhráči scházeli k tréninkům nejčastěji v místním kulturním domě v místnosti nad jevištěm. Hráčů bylo tehdy skutečně dostatek, a proto bylo do soutěží přihlášeno i další družstvo. To několik let hrálo jako družstvo mužů „B“ na pěti šachovnicích okresní přebor II.třídy. Své pravidelné soutěže hrávala i družstva žáků. Ve své době konkurovala vyhlášeným okresním šachovým baštám Poštorné, Mikulovu a Hustopečím. Často se jezdilo na různé šachové turnaje, ať již to byly turnaje jednotlivců či družstev. Začátkem 90.letech tento oddíl přerušuje činnost. Hlavními důvody byly především přestup V.Klimuse do sousedních Hustopečí a nedostatečný počet hráčů. Krátká renesance tohoto oddílu přichází v úplném závěru 90.let, kdy je jeho činnost (tentokráte pod hlavičkou TJ Sokol) na několik let obnovena. Mužstvo hraje své zápasy opět v okresním přeboru I.třídy, a to se střídavými úspěchy. Začátkem nového tisíciletí však svou činnost šachový oddíl snad jen prozatím ukončuje.

Cvičení žen
Že náš klub není jenom doménou mužů, dokládá další oddíl, kterým je cvičení žen. Ten byl původně založen pod názvem ZRTV. Jeho začátky spadají již do období kolem roku 1954, kdy žáci a žákyně základní školy nacvičovali vystoupení na tehdejší spartakiády. Své umění poprvé předvedli cvičenci v roce 1955 na místním hřišti a 18 žáků bylo dokonce vybráno a vystoupilo na celostátní spartakiádě na Strahovském stadionu v Praze. Mimo spartakiádních akcí se pak členi tohoto oddílu věnovali hlavně rekreačnímu cvičení pro radost a to hlavně ženy. Také dnes se alespoň jednou týdně scházejí v sále kulturního domu, aby protáhli svoje tělo, pobavili se a odpoutali se od denních starostí a povinností.

© All rights reserved - všechna práva vyhrazena TJ Sokol Velké Němčice 2009